Kommunala samarbeten avseende översiktsplanering i kust och hav

Varför har kommuner valt mellankommunalt samarbetsformer under arbetet med översiktsplanering i havet? I Norra Bohuslän, Västernorrland och Blekinge har kommuner av olika anledningar valt att samarbeta när det gäller planering i havet. Politiker och tjänstemän har samarbetat vilket har lett till olika former av ställningstaganden i havet.

  1. Gemensam kommunal ÖP i havet, Jeanette Conradsson, Karlshamns kommun och Dan Janérus, Sölvesborgs kommun
  2. Mellankommunal planeringssamverkan av havet i Höga Kusten, Kramfors samt Örnsköldsviks kommuner, Andreas Gylling, Kramfors kommun, Marianne Dahlbäck och Emma Teglund, Örnsköldsviks kommun
  3. Mellankommunalt planeringssamarbete i Norra Bohuslän, Carl Dahlberg, Tillväxt Bohuslän