Vilka ställningstagande har gjorts när det gäller olika typer av kommunala frågeställningar i havet?

Hur kan sakfrågor inom olika områden hanteras när det gäller havet? Olika frågeställningar kan tillvaratas genom ett planeringsperspektiv beroende på ambitionsnivå i planeringen och den information som funnits tillgänglig.

  1. Biosfärområde Blekinge Arkipelag – lokala hållbara lösningar på globala och regionala utmaningar, Mattias Holmquist, biosfärssamordnare, Blekinge arkipelag
  2. Marina reservat och havsplanering i Helsingborg, Stina Bertilsson-Vuksan, Helsingborgs kommun
  3. Metoder för ekosystembaserad havsplanering: Symphony & ClimeMarine Jonas Pålsson, Havs och vattenmyndigheten