Information, data och planeringsvägledningar samt modelleringar

Vad vet vi om våra hav – var finns information, data och olika vägledningar? Hur kan man skapa information eller till exempel modellera fram information i marina miljöer? Den information som finns om havet kan finnas på olika platser och se ut på olika sätt – den kan även användas på olika sätt beroende på olika syften.

  1. Planeringskatalog och planeringsunderlag Robert Dobak, Länsstyrelsen Kalmar
  2. Grön infrastruktur (GI) i havet och värdetraktsbeskrivningar Erkki Palmu, GI-samordnare och Anothai Ekelund, marinbiolog, Länsstyrelsen Blekinge