Kusten och havet med sina unika planeringsförutsättningar

Hur fungerar kustens dynamik och det marina livet? Jämfört med planering på land har planeringen i havet inte skett i samma omfattning, en anledning kan vara svårigheter att förstå och ta hänsyn till hur processer i havet påverkar de aktiviteter man planerar för och vice versa.

  1. Södra Östersjöns marina miljö, Johan Hollander, World Maritime University
  2. Ålgräsängar, konnektivitet och värdering av ekosystemtjänster, Pär Jonsson, Göteborgs Universitet
  3. Fysisk påverkan på grunda bottnar, Sofia Wikström och Per Moksnes Stockholms Universitet/ Göteborgs Universitet