Seminarforløb om havplanlægning i Danmark og i Østersøen

Seminar 1: Introduktion til Danmarks kommende havplan og Østersøens udvikling (Køge og Nexø)

Seminar 2: Samarbejde omkring Østersøen og introduktion til havret (Køge og Nexø)

Seminar 3: Netværksdag med fokus på interessenter og inddragelsesprocesser i havplanlægningen (København)

Seminar 4: Havplanen i Danmark og havets økosystemtjenester (Køge og Nexø)

På grund af covid-19-situationen blev seminar 5-8 udsat, men vi forsætter efter sommerferien, omend i lidt ændret rækkefølge, som det fremgår af nedenstående datoer. Vi starter op den 17. august med seminar 7, som afholdes på Aalborg Universitet i København.

Seminar 5: Det blå Danmark (7/9 i Nexø – 9/9 i Køge er udsat)

Seminar 6: Fiskeriets udviklingsvilkår, akvakultur og bæredygtighed i Østersøen (ændres på grund af COVID-19-situationen til online-seminar 5/10)

Seminar 7a: Kyst- og havbaseret kulturarv – turisme, friluftsliv og bæredygtighedsudfordringer (17/8 i København)

Seminar 7b: Krydstogtturismen i Østersøen og dens betydning for bæredygtige lokalområder (ændres på grund af COVID-19-situationen til online-seminar 23/11)

Seminar 8: Digitale værktøjer (København – dato følger)

Dansk-svensk netværksdag (dato følger)

Seminarforløb på Campus Køge og hos CRT i Nexø.